Ligji i legalizimit te objekteve

ligji i legalizimit te objekteve

Ligji i legalizimit te objekteve ndihmon nëse objekti në proçes legalizimi, merr leje punimesh riparuese, kjo nuk duhet të ngatërrohet me lejen e ndërtimit dhe as nuk është e tillë. 📝

📌 Sipas ligjit 107/2014 ‘Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit’, si dhe të VKM-së Nr.408, dt.13.05.2015, ‘Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit’, leja e ndërtimit jepet për një ndërtim të ri, apo për ndryshime strukturore të një ndërtimi ekzistues.

Ndërkohë që, deklarata paraprake e punimeve, jepet vetëm në raste të përcaktuara specifikisht, kur ndërhyrjet në objekt nuk janë thelbësore.
Pra nëse objekti është në proces legalizimi, personat që kanë aplikuar për legalizim nuk kanë të drejtë të kryejnë asnjë punim, qoftë me leje ndërtimi, apo deklarate paraprake, pa u kryer regjistrimi i pronës në ASHK, e cila mund të ndodhë vetëm pas miratimit të lejes së legalizimit.

Ligji i legalizimit te objekteve ju vjen ne ndihme te gjithe atyre personave te cilet duan te bejne leje ripunuese ose leje ndertimi dhe ju orienton si duhet te ndiqni hapat qe te perfundoni me sukses punet tuaja.

 

Per me teper informacione te tjera lexoni keto

Compare listings

Compare
error: Alert: Prone e Fast Immobiliare !!